Hirdetés
Szakmai tanácsadás

Pályázati tanácsadás

Pályázati, illetve projektvezetési tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment. Üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok késztése.

Pénzügyi tanácsadás

Pénzügyi tanácsadás, befektetések menedzselése, értékelése, vagyonértékelés, szervezeti, gazdasági átvilágítás. Üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok késztése.

Belső ellenőrzés, belső kontrollok

A belsőellenőrzési rendszer értékelése, külső minőségellenőrzése, tanácsadás, oktatás, informatikai támogatási rendszerek bevezetése.Önkormányzati kommunikáció rendszerszervezés PDF Nyomtatás

A külső és belső kommunikáció minden önkormányzat számára problémát jelentő szegmense működésének. A kommunikációs folyamatok és gyakorlat kialakítása során a legmodernebb ismeretekre épülő kommunikációs modelleket dolgozunk ki, amelyek a rendkívül esetleges, avagy rigid szabályzatokba foglalt utasításokkal szemben, figyelembe véve a döntési folyamatokat, a munkahelyi-lélektani motivációkat, javaslatot teszünk egy külső- és belső kommunikációs hálózat létrehozására és megvalósítására.

 
Stratégia és jövőképelemzés PDF Nyomtatás

Az önkormányzati munka egyik általánosnak mondható legnagyobb hiányossága az egységes, konszenzuson alapuló, kellően megalapozott, és megvalósítható alternatívákat tartalmazó jövőkép és stratégia hiánya. Ez nem általános szlogenek felsorolásából áll. Az önkormányzat belső, és külső, makro- és mikro adottságainak mélyszintű felmérése és elemzésén alapuló, a nemzeti és nemzetközi gazdasági, társadalmi, politikai lehetőségeket, mint alternatívákat kezelő jövőkép felvázolása és kidolgozása, majd egy erre épülő közép- és hosszú távú, integrált stratégiai koncepció elkészítése.

 
Önkormányzati tervezési módszertan PDF Nyomtatás

Az önkormányzat gazdálkodásának egyik kulcskérdése, és a gazdálkodás jövőjét meghatározó folyamat a tervezés. Tudományosan megalapozott tervezési modellek alapján alakítjuk ki az önkormányzat tervezési folyamatait. A tervezési metodika kidolgozásakor nem pusztán formális keretek és eljárások kialakítását tesszük meg, hanem a tervezés tartalmi, számszaki adottságait is figyelembe vesszük.

 
Informatikai stratégia PDF Nyomtatás

Az informatikai stratégia alapvető célja, hogy a jelenlegi állapotok felmérését, értékelését követően, rövid, közép és hosszú távú informatikai célokat fogalmazzon meg. A jelenlegi állapot értékelése mellett fontos a célok kitűzése során a szervezeti szintű stratégia ismerete, mivel az informatika feladata a szervezet folyamatainak támogatása, kiszolgálása.

 
Szervezetfejlesztés és rendszerszervezés a polgármesteri hivatalokban PDF Nyomtatás

A hivatal szervezetének, belső kommunikációjának, döntésmechanizmusainak, ügyvitelszervezésének, jogi hatékonyságának, irányító- és vezetői munkájának, külső kapcsolatainak, belső ellenőrzésének, belső munkahelyi légkörének felmérése után és alapján dolgozza ki azt a helyi adottságokra és viszonyokra vetített modellt (esetleg modell alternatívákat), amelyet a döntéshozó testület elé terjeszt. A szervezetfejlesztés részben mérhető adatokon alapszik. Javaslatokat fogalmaz meg a politikai és szakmai döntéshozatali mechanizmus között feszülő ellentmondás kezelésére.

 
Kontrolling fejlesztése az önkormányzatoknál PDF Nyomtatás

Az önkormányzati kontrolling célja az önkormányzatokban a gazdálkodás és a költségvetés megtervezése, folyamatos monitorozása, a gazdálkodási rendszer folyamatainak ésszerű kialakítása és nyomon követése, elemzések, terv-tény összehasonlítások, alternatívák gazdasági következményeinek előrevetítése, és döntés-előkészítő jelentések előállítása. Ezt a legkorszerűbb közgazdasági ismeretekkel, módszerekkel és fejlett informatikai eszközökkel, továbbá rendszertervezéssel és szervezéssel valósítja meg.