Hirdetés
Teljes támogatás önkormányzati bentlakásos intézmények korszerűsítésre
2011. október 27. csütörtök, 06:00

 

bentlakasDecember 19-étől 2012. február 13-áig lehet benyújtani a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére kiírt pályázatot.

A fejlesztések célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen.

Pályázó lehet:

Helyi önkormányzat; helyi önkormányzati költségvetési szerv; központi költségvetési irányító szerv; központi költségvetési szerv; jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulás; többcélú kistérségi társulás; eyház; önálló egyházi intézmény; egyház önálló szervezete; non-profit szervezetek.

a.) Szociális intézmény illetve szervezet esetén: a fenntartó egy működési engedély alá tartozó szolgáltatásra pályázhat. Intézmények kizárólag abban az esetben pályázhatnak, ha önálló jogi személyek, és

  • ha önállóan működő költségvetési szervként működnek, valamint rendelkeznek a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt szervezet jóváhagyásával, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz,
  • ha önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működnek, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz.

b.) Gyermekvédelmi intézmény illetve szervezet esetén: egy ingatlan (székhely, telephely) korszerűsítésére csak egy pályázat nyújtható be.

Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat, de azonos fenntartó esetén is külön-külön pályázatot kell benyújtani,

  • ha szociális szolgáltatása, és gyermekvédelmi szolgáltatása korszerűsítésére is, illetve - több - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működtetett - intézménye korszerűsítésére is pályázni kíván, valamint
  • ha többcélú, közös igazgatású, több intézményegységből álló intézményt kíván korszerűsíteni, akkor szolgáltatási formánként (lásd: fogalom-meghatározás) külön-külön pályázatot kell benyújtani, kivétel ez alól a több lakásotthon, illetve több külső férőhely korszerűsítése, amelyekre egy pályázat keretén belül lehet pályázni.

A pályázat keretében a következő költségek számolhatóak el:

  • Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez.
  • A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő szociális és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek korszerűsítése, energiatakarékossá tétele környezet- és energia-hatékony módon, a szükséges bontási munkálatok elvégzése.
  • Szükséges engedélyezési dokumentumok, elvi engedélyes- és engedélyes tervek, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei.

Kizárólag olyan szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi bentlakásos intézmény korszerűsítése kezdeményezhető, melynek épülete legalább tízéves.

A korszerűsítés szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor hatályos működési engedélyben foglalt férőhelyekhez képest legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítést eredményezhet. A korszerűsítés gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezheti.

A kapacitásbővítés során a férőhelyek összlétszáma idős és hajléktalan emberek ellátása esetén nem haladhatja meg a 150 férőhelyet, pszichiátriai és szenvedély beteg ellátás esetén nem haladhatja meg az 50 férőhelyet. Fogyatékos személyek ellátása esetén csak lakóotthoni formában jöhet létre, és a férőhelyek összlétszáma nem haladhatja meg az 50 férőhelyet.

A támogatás mértéke:

a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 10 000 000 Ft, de legfeljebb 180 000 000 Ft lehet.

Részletesebben >>

 

Ossza meg a bejegyzést

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

alapnet2

24

               CÉGBEMUTATÓ


 

Pályázati tanácsadónk

semperger_uj2

Pályázati tanácsadó kollégánk válaszol kérdéseire a semperger.kinga@etk-rt.hu címen.

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?