Hirdetés
Adóiroda vezető - Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2023. március 15. szerda, 15:46


Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szentes

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az irodavezetői tevékenység mellett az irodavezető
által ellátandó adóügyi ügyintézői feladatok: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
adóigazgatási feladatok: árverési eljárások lebonyolítása, adózási földkönyv igénylése,
földbérbeadás-, idegenforgalmi adó; méltányossági kérelmek; adóhatósági nyilvántartás,
adatszolgáltatás végzése; adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; bevallások teljes-körű
feldolgozása; magánfőző berendezések ügyintézése; egyenlegértesítők, fizetési felszólítások
ügyintézése; adó-visszatartási, fizetés halasztási, jelzálogjogi feladatok; hátraléktartozás
jelentése, intézkedések megtétele; adó-végrehajtással kapcsolatos feladatok; adóigazolások
kiállítása; adóbehajtások teljesítése; felszámolási eljárás, törvényességi felügyelet
kezdeményezése; fellebbezések előterjesztése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral,
illetékes járási hivatalokkal, egyéb társszervekkel; hivatali kapu figyelése, beérkező iratok
bontása, szignálása, postázandó iratok véglegesítése, feldolgozása, kiadmányozása; időszakos
zárási feladatok elvégzése; adatszolgáltatás; ügyfélfogadás. Ügyviteli feladatok számítógépes
programokban (ASP) való ellátása, ONEGM, ADÓ és IRAT szakrendszerek, E-Önkormányzat
felület, honlap kezelése. Nagytőke teljes-körű adóügyi feladat ellátása; Irodavezető
feladatok:Testületi anyagok, beszámolók elkészítése, helyi adórendeletek előkészítése;
költségvetés, beszámolók elkészítése; vezetői feladatokkal járó tevékenység.
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Szentes, Kossuth tér 6.
Pályázat benyújtása: Postai úton, vagy személyesen: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600
Szentes, Kossuth tér 6. címre. Borítékra kérjük feltüntetni: SZ/1530/2023., Adóiroda vezető.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), a vonatkozó helyi rendelet, Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Közgazdaságtan,
Egyetem/főiskola közgazdász, közszolgálati végzettség
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pont I. besorolási
osztályhoz tartozó végzettség
- Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazás, ASP, stb)
- Erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi, a Kttv. 42.§-a alapján
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó: pályázati anyagát az eljárásban
résztvevők megismerhetik, személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez hozzájárul
- Nyilatkozata arról, hogy -a Kttv. 42.§-ban foglalt kizáró feltételek nem
állnak fenn vele szemben, -a Kttv. 84-86. § szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.
- Gazdasági, pénzügyi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:
- Közigazgatásban, önkormányzati adóhatóságnál adó szakterületen
szerzett szakmai gyakorlat, ASP program ismerete, Közigazgatási alap/szakvizsga
- Közgazdasági tapasztalat, mérlegképes könyvelői végzettség
- Nyelvvizsgával igazolt idegen nyelvismeret
- 5-10 fő vezetésében, irányításában szerzett gyakorlat
- Vállalati irányítási program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- egyéb
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.13. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével.
Személyes meghallgatásra az alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A munkáltató a
pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: honlap (www.szentes.hu), Önkormányzati
portál, Superinfo
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.01.

Ossza meg a bejegyzést