Hirdetés
Műszaki ügyintéző - Kerepesi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2023. március 15. szerda, 15:35
Betöltendő állás szakmacsoportja:  műszaki

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Kerepes

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012.(III:7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában foglalt feladatkör: Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör. I. besorolási osztály Települési beruházások előkészítésével, végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok elvégzése, a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések összeállítása, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, adatszolgáltatás, változások átvezetése. A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél, műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, koordinálja a kivitelezési munkákat és ellenőrzési tevékenységet végez, ellátja a beruházások elszámolással kapcsolatos munkakörébe tartozó feladatait. Önkormányzati közművekkel kapcsolatos ügy, önkormányzati és jegyzői hatáskörben lévő hatósági, szakhatósági ügyek szakmai ügyintézése kutak engedélyeztetése, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési-, és településképi eljárásokról, településképi ellenőrzés, rendeltetésmódosításoknak és az építményeknek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megtelőségét igazoló – az ingatlan-nyilvántartási átvezetése céljából szükséges- hatósági bizonyítványok és rendeltetési igazoló hatósági bizonyítványok kiadása. Általános út., közmű és forgalomtechnikai ügyek. Projektfenntartási jelentések (PFJ), projekt előrehaladási jelentések (PEJ), projektelszámolások készítése. Műszaki adminisztrációs feladat, főépítész adminisztrációjának elkészítése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtása elektronikus úton a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történik. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Kerepesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók, pl: Cafetéria, munkába járás költségtérítés, ruházati hozzájárulás. A pályázat benyújtásakor bruttó bérigény megjelölhető.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Építőipar, magas- és mélyépítés, Egyetem, mélyépítő mérnök, magasépítő mérnök, építőmérnök, településmérnök
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Önállóság (alap)
  Pszichés terhelhetőség (alap)
  Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)
  Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
  Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

  adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.04.09. 23:55

A pályázat elbírálásának módja:  Az előzetes szakmai önéletrajz és végzettség alapján a pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.04.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.profession.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.04.17.

Ossza meg a bejegyzést