Hirdetés
Szervezési ügyintéző - Móri Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2022. november 21. hétfő, 14:03

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Titkársági feladatkör a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. pontja alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsa üléseinek előkészítése (meghívók, előterjesztések előkészítése, sokszorosítása, elektronikus úton történő továbbítása, városi honlapon történő közzététele stb.); a képviselő-testület és a társulási tanácsok ülésein a hanganyagrögzítő- és szavazórendszer működtetése, a hanganyagból előállított, leírt szöveg ellenőrzése, és az alapján a jegyzőkönyv határidőben történő elkészítése, a jegyzőkönyv alapján az elfogadott határozatok és rendeletek megszerkesztése; a jegyzőkönyvek, határozatok és rendeletek honlapon és a helyi hálózati meghajtón történő közzététele, az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése, kihirdetése, a határozatok és rendeletek érdekeltekhez való továbbítása, valamint a képviselő-testületi, bizottsági és társulási ülések jegyzőkönyveinek felterjesztése a Kormányhivatal informatikai rendszerén keresztül; a képviselő-testületi és társulási tanácsi határozatok és rendeletek nyilvántartásának vezetése; a lejárt határidejű és átruházott hatáskörű jelentések összeállítása; közreműködés a városi honlap szerkesztésében, az Iroda feladatkörébe tartozó egyéb ügyek érdemi elintézésében, adatszolgáltatások, jelentések teljesítésében, a választásokkal kapcsolatos feladatok megoldásában; az Önkormányzati Iroda ügyintézői tekintetében iktatási feladatok ellátása; szabadság nyilvántartás vezetése az Iroda dolgozói, az irodavezetők, és a jegyző tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség; a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség,

         MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,

         Magas szintű önálló, precíz munkavégzés, fejlődésre való igény,

         Jó kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

         Jogi alapismeretek,

         Közigazgatásban szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Helyi önkormányzatnál a meghirdetett munkakör szerinti feladatokban szerzett jártasság,

         Közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,

         Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,

         Hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oross József irodavezető nyújt, a 06/22/560-833 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3795-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását követően a pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Mór Város honlapja - 2022. november 18.

         Mór Városi Televízió - 2022. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A benyújtás határideje alatt a Móri Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést