Hirdetés
Jegyző - Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2022. szeptember 18. vasárnap, 16:27

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2671 Őrhalom, Rákóczi út 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a Hivatal köztisztviselői tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Igazgatásszervező, vagy közigazgatás-szervező alapszakon, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser,

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Egyetem, jogász végzettség,

         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

         Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban és elbírálásban résztvevők megismerhetik.

         Nyilatkozat arról, hopgy a 2007 . évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Egon polgármester nyújt, a 06/30/290-20-38 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2671 Őrhalom, Rákóczi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O/654/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

         Elektronikus úton Farkas Egon polgármester részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: Farkas Egon polgármester, Nógrád megye, 2671 Őrhalom, Rákóczi út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok (Őrhalom, Csitár, Iliny, Hugyag) polgármesterei döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat meghirdetője a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát és a visszavonás jogát fenntartja.

Ossza meg a bejegyzést