Hirdetés
Költségvetési ügyintéző - Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás
2022. szeptember 18. vasárnap, 16:25

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, Tatabánya 2800, Fő tér 6.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Az éves költségvetés tervezéséhez adatok, információk gyűjtése, ellenőrzése és feldolgozása, önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési tervezetének felülvizsgálata; - Részt vesz a költségvetési rendelet-tervezet önkormányzati szintű összeállításában; - Közreműködik a költségvetési rendelet elfogadását követően az intézmények által elkészített elemi költségvetések átvételében, ellenőrzésében, jóváhagyásában; - Az éves költségvetési rendelet és módosításainak elfogadását követően részt vesz az adminisztrációs feladatok elvégzésében; - Részt vesz az intézmények havi és éves adatszolgáltatásának átvételében, ellenőrzésében, és jóváhagyásában; - Részt vesz az intézmények maradvány-elszámolásának felülvizsgálatában; - Részt vesz a Magyar Államkincstár és a Közgyűlés részére készítendő beszámoló, illetve rendelet számszaki és szöveges anyagának elkészítésében. Ehhez elemzéseket végez, információkat gyűjt; - Rendszeresen áttekinti és észrevételezi az intézmények előirányzat-felhasználását; - Közreműködik a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletek és határozatok előkészítésében; - Vezetői kérésre adatokat gyűjt az önkormányzat intézményeiről és a polgármesteri hivatalról, melyeket ellenőriz, elemez és feldolgoz; - Részt vesz az éves költségvetési rendelet módosításának előkészítésében, összeállításában; - Napi kapcsolattartás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel a gazdálkodási feladataik vonatkozásában; - A munkakörét érintő jogszabályokat rendszeresen figyelemmel kíséri és alkalmazza

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek jogállásáról szóló 29/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete és a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata alapján kerül megállapításra. Illetményalap 2022.évben 60.720,-Ft. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, Közgazdasági terület,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés, közgazdasági terület,

         önkormányzati költségvetési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         ellenőrzési gyakorlat államháztartási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés

         közigazgatási alapvizsga

         közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

         precíz, pontos munkavégzés,

         rendszergondolkodás,

         terhelhetőség, stressztűrés,

         megbízhatóság, kötelességtudat,

         önfejlesztési igény,

         együttműködési készség, csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzát

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok

         motivációs levél

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát átadja

         adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (Tatabánya 2800, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/317-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Rugalmas munkarend. Cafetéria juttatás 303.600,- Ft. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időtartamra szól.

Ossza meg a bejegyzést