Hirdetés
Közútkezelési ügyintéző - Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás
2022. szeptember 18. vasárnap, 16:23

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. pont (településüzemeltetési feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közútkezelési ügyintéző munkakörébe tartozik a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, illetve közútkezelői kérelmekhez kapcsolódó eljárás lefolytatása és döntés előkészítése; járdák, gyalogutak építése, használatbavétele és megszüntetése engedélyezésének előkészítése; útkezelői feladatok döntés előkészítése; belterületi vízrendezéssel összefüggő pályázati anyagok összeállításában való közreműködés; belterületi vízrendezési feladatokkal kapcsolatos fejlesztések és rekonstrukciós munkák koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és műszaki, környezetgazdálkodási szakképesítés vagy építőmérnöki vagy műszaki menedzser szakképzettség,,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         közigazgatási gyakorlat,

         számítógép felhasználói szintű ismerete,

         B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         motivációs levél (bruttó bérigény megjelölésével),

         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),

         az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozat (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),

         iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:

         amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

         amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göldner-Vass Szilvia nyújt, a (62) 564-327 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07/1014/2022. , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelési ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton Dr. Ács Gábor részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.szegedvaros.hu - 2022. szeptember 12.

Ossza meg a bejegyzést