Hirdetés
Műszaki ügyintéző - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2022. június 29. szerda, 10:40

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

műszaki ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Önkormányzat műszaki feladatok ellátása, saját fejlesztésekben, felújításokban való közreműködés, a munkálatok előkészítésében, ellenőrzésében, elszámolásában történő közreműködés. - Környezet és vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, közterület-tisztasági és zöldterület gazdálkodási ügyek intézése. - Az átadott önkormányzati feladatokkal, közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, különösen a településüzemeltetés, a közvilágítás, a víz és csatornaszolgáltatás, a szilárd és folyékony hulladékszállítás, a temetkezési szolgáltatás és temetőüzemeltetés, önkormányzati közmű ügyek, közmű szerződések témakörében. - A közterületi játszóterek és játszóeszközök, fitnesz eszközök ellenőrzése, intézkedés a szükséges javításukról, jogszabályok szerinti felülvizsgálatáról. - Fertőző állatbetegségek észlelése, illetve növényi kártevők elszaporodása esetén a jogszabályok által a jegyző hatáskörébe rendelt intézkedések megtétele. - Jegyző hatáskörébe rendelt építésügyi hatósági ügyek ügyintézése. - A gazdátlan ebekkel, és az állati hulladék ügyekkel kapcsolatos ügyek ellátása, a feladatok vállalkozó általi ellátását ellenőrzi. - A munkakörébe tartozó feladatkörrel kapcsolatos adatszolgáltatást (KSH, stb.) elkészíti és intézkedik azok határidőben történő megküldéséről. - Önkormányzat településüzemeltetési feladatainak előkészítése, koordinálása, együttműködés a megvalósításában és elszámolásában résztvevő önkormányzati vagy külsős cégekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési, településüzemeltetési, szakképesítés vagy ismeretek,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Internetes alkalmazások felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú végzettség

         Műszaki végzettség

         Önkormányzati, műszaki szakterületen szerzett gyakorlat

         Tervezői, költségvetés készítési programok használatának ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény

         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

         Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

         Az álláshely betöltését ismertető motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sóki Zoltán műszaki irodavezető nyújt, a 06/68/381-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/1362-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

         Elektronikus úton Sóki Zoltán műszaki irodavezető részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: , Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.mezokovacshaza.hu - 2022. június 22.

         Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2022. június 22.

         Mezőkovácsháza - Közérdekű tájékoztató - 2022. június 22.

Ossza meg a bejegyzést