Hirdetés
Anyakönyvvezető és közigazgatási ügyintéző - Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2021. augusztus 29. vasárnap, 18:18

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2724 Újlengyel, Kossuth L. utca 69.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében, részt vesz az ügyfélfogadásban, közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél, ellátja az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat). Igazgatási feladatok elvégzése ,földkifüggesztések és szociális ügyek, hagyatéki eljárások, központi rendszeres és eseti statisztikai adatszolgáltatások elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Emelt szintű szakképesítés, anyakönyvi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez, valmaint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázati anyag teljes tartalmát megismerhetik.

         A Kttv. 42. §-a alapján 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

         Szakmai önéletrajz.

         A Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita aljegyző nyújt, a 06-29/385-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2724 Újlengyel, Kossuth L. utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÚJL/4325-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető és közigazgatási ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita aljegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita aljegyző, Pest megye, 2724 Újlengyel, Kossuth L. utca 69. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         https://ujlengyel.asp.lgov.hu/ - 2021. augusztus 24.

Ossza meg a bejegyzést