Hirdetés
Aljegyző - Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 27. kedd, 13:21

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

 

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, illetve jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • 2 év közigazgatási gyakorlat
  • vezetői munkakörben az utóbbi 5 évben szerzett szakmai tapasztalat,  
  • választási jogi szakértői végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz

-           Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,

-          az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Aljegyző.

     Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.

     Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen keresztül, a pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A munkakör betöltéséről, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

    KSZK

    Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu)

   XVI. Kerületi Újság

Ossza meg a bejegyzést