Hirdetés
Szociális és hagyatéki ügyintéző - Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 22. csütörtök, 15:45

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1221 BUDAPEST, Városház tér 11.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- az Önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások, továbbá jegyzői gyámhatósági ügyek hatósági döntéseinek előkészítése, belső szabályzatban meghatározottak szerint eljárási cselekmények foganatosítása; - a települési támogatások és a jegyzői gyámhatósági ügyek nyilvántartásainak vezetése (a jogszabályban vagy belső intézkedésben előírt, valamint a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok) - Hagyatéki leltár felvételéhez kapcsolódó eljárási cselekmények foganatosítása - a Szociális Ellátási Csoport ügykörébe tartozó ellátásokról általános ügyfél-tájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban állapítja meg - alapján az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, • igazgatásszervezői vagy jogász végzettség,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása

Elvárt kompetenciák:

         • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,,

         • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,,

         • empatikus konfliktuskezelési képesség,,

         • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,,

         • döntési képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.

          a motivációs levet

          iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát

          a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

          hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Kozma-Hegedüs Kinga részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.budafokteteny.hu

         Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budafokteteny.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést