Hirdetés
Beruházási ügyintéző - Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás
2021. április 22. csütörtök, 15:39

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.06.01–2023.05.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsősorban az útépítés, csapadékvíz elvezetés területet érintően előkészíti az önkormányzati beruházásokat és felújításokat, egyes felújítások és beruházások lebonyolítását elvégzi, gondoskodik a beruházások és felújítások tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatainak ellátásáról, közreműködik a hatósági ügyek intézésében, intézi az igazgatóság koordinálásával megvalósuló beruházásokhoz, pályázatok benyújtásához, elszámolásához kapcsolódó műszaki feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         B kategóriás jogosítvány, a mélyépítő-, közlekedés-építőmérnök szakirányú felsőfokú végzettség, a műszaki ellenőri jogosultság, az útépítés területén szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajzot, részletesen kitérve a képzettségnek megfelelő gyakorlatra,

         iskolai végzettséget, illetve az egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,

         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,

         az előnyként megjelölt feltétel, gyakorlat igazolását,

         adatkezelésre szóló felhatalmazást, mely az alábbi linken érhető el: https://kph.kaposvar.hu/index.php?page=onkormadvert&width=1024&F=2&T=1&prn=0&newsite=1&what=6

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/84/2021. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékelését Előkészítő Bizottság végzi, a pályázatokat 5 napon belül bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről a pályázókat írásban a döntést követő értesíti. Eredményes elbírálás esetén feltétel a kinevezést követően közigazgatási alap- és szakvizsga letétele a Kttv-ben előírt határidőn belül. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.kaposvar.hu - 2021. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést