Hirdetés
Hatósági ügyintéző - Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 07. szerda, 12:59

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, Gyed, Gyes idejére de legfeljebb 2023. december 31–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi S. utca 2.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 14. pontjában meghatározott feladatkör

Ellátandó feladatok:

jegyzőkönyvvezetési feladatok, ügyfelek fogadása, iratkezelés, postázási feladatok, lakcímnyilvántartás kezelése, testületi ülések előkészítése, hirdetmények kifüggesztése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középfokú képesítés,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

         iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele)

         nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea nyújt, a 87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Krs/2430/2021. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

Ossza meg a bejegyzést