Hirdetés
Közbeszerzési és pályázatkezelő Irodavezető - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 07. szerda, 12:57

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 , Baross utca 63-67.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont „Gazdasági és üzemeltetési” feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Közbeszerzési terv elkészítése, gondoskodás annak módosításáról, – Éves közbeszerzési tervben szereplő eljárások előkészítése, az illetékes szervezeti egységektől kapott műszaki dokumentáció alapján, – Közbeszerzési eljárás lefolytatása, – EKR rendszerben történő közzétételi kötelezettségnek való megfelelés biztosítása, – A közbeszerzés során kötött szerződések nyomon követése, a pénzügyi teljesítésigazolási feladatok ellátása. Pályázatokkal kapcsolatosan: – Pályázatfigyelés és pályázatírás koordinálása, – Támogatást nyert projekt megvalósításának felügyelete, – Megvalósult projekt elszámolása, lezárása, – Monitoringozás.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, vagy Főiskola (jogi vagy műszaki vagy közgazdasági vagy pénzügyi), és legalább OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés.,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         1 - 3 év közbeszerzési tapasztalat,

         1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Államháztartási területen és/vagy központi költségvetési keretből megvalósult beruházások kapcsán szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény,

         fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,

         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,

         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul,

         a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győry Tímea Ügyosztályvezető Asszony nyújt, a 06 1 459-2294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/11-12/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési és pályázatkezelő Irodavezető.

vagy

         Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. Az illetményalap 2021. szeptemberétől 55.000 Ft-ra emelkedik. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke jelenleg felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a. 2021. szeptembertől az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 40 %-ra változik. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 265.000 Ft.

Ossza meg a bejegyzést