Hirdetés
Anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző - Lakiteleki Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 07. szerda, 12:56

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.04.20-tól- legfeljebb 2022.03.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. számú mellékletének 14. pontja szerinti hatósági és 25. pontja szerinti anyakönyvi feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljeskörű anyakönyvvezetői feladatok ellátása, így különösen: az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás vezetése, ügyfélfogadásban való részvétel, házasságkötéseknél közreműködés, az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, népességnyilvántartás, valamint a jogszabály által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Hagyatéki és póthagyatéki leltárok felvétele az ASP hagyatéki szakrendszer használatával.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 14 vagy 25. pontjában előírt végzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középiskola/gimnázium,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata,

         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. évi (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

         Kttv. 85.§-a alapján összeférhetetlenségi nyilatkozat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szikszai Emőke jegyző nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2906/2021 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző.

         Elektronikus úton dr. Szikszai Emőke jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: dr. Szikszai Emőke jegyző, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók közül kiválasztottak személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2021. március 30.

Ossza meg a bejegyzést