Hirdetés
Jogász - Budaörsi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 07. szerda, 12:55

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

-Városépítési Iroda munkájának teljes körű jogi támogatása. -Szerződések és kapcsolódó dokumentumok, egyéb okiratok előkészítése, véleményezése, ellenőrzése. -Belső szabályzatok, rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, a szervezeten belüli belső kontroll folyamat támogatása. - A területhez érkező egyedi megkeresések megválaszolása, dokumentumok szerkesztése, véleményezése, egyeztetések jogi előkészítésében való részvétel. -Önkormányzati előterjesztések készítése, illetve azok előkészítésben való közreműködés. -Hatósági eljárásokban beadványok készítése, hatóságokkal való kapcsolattartás. -Jogszabályfigyelés, szakmai konzultáció biztosítása a szakügyintézők részére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budaörs Város Költségvetési Rendelete, illetve a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, jogász szakképesítés,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Közigazgatásban szerzett tapasztalat

         Közigazgatási vagy jogi szakvizsga

         Közbeszerzési referensi vagy közbeszerzési szakjogászi végzettség

Elvárt kompetenciák:

         Megbízhatóság ,

         Precizitás,

         Felelősségteljes, önálló munkavégzés,

         Stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         arcfényképes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai tapasztalatot, tanulmányokat, készségeket és kompetenciákat

         az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

         motivációs levelet

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pető Adrien irodavezető nyújt, a 06-23/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Pető Adrien részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a kiválasztás során kizárólag az alkalmazási feltételeknek mindenben megfelelő, valamint a pályázati előírásnak megfelelő tartalommal beküldött pályázatokat áll módunkban figyelembe venni!

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.budaors.hu - 2021. március 26.

         Budaörs Város facebook oldala - 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk: Határozatlan időre szóló főállású köztisztviselői jogviszonyt 6 hónap próbaidő kikötésével, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai szerint – iskolai végzettség illetve szakképzettség szintjétől függően – az I. vagy II. besorolási osztályban megállapított illetményt, béren kívüli juttatásokat, valamint magas minőségi színvonalú munkakörnyezetet. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőséget. Az elektronikus jelentkezés "Tárgy" mezőjében kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését :"Jogász".

Ossza meg a bejegyzést