Hirdetés
Pénzügyi ügyintéző, pénztáros - Lakiteleki Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 07. szerda, 12:54

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.04.20-től- legfeljebb 2022.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Számlázások, kintlévőségek kezelése, bizonylatok előkészítése a könyveléshez, analitikus nyilvántartások vezetése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, házi pénztárosi feladatok, ASP szakrendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. pontjában előírt végzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Önkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat, az ASP rendszer használatának ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata,

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

         önéletrajz 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint

         Kttv. 85.§-a alapján összeférhetetlenségi nyilatkozat,

         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szikszai Emőke jegyző nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2905/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző, pénztáros.

         Elektronikus úton dr. Szikszai Emőke jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: dr. Szikszai Emőke jegyző, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók közül kiválasztottak személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2021. március 30.

Ossza meg a bejegyzést