Hirdetés
Lakásgazdálkodási ügyintéző - Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 07. szerda, 12:52

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lakás-, és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, bérleti díjak előírása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség. A II. besorolási osztályban: műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat; előzetesen beszerzett referencia; város helyi ismerete; közigazgatási szakvizsga; felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata; 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt); 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné dr. Markó Judit jegyző nyújt, a 06/52/563-257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/174/2021. , valamint a munkakör megnevezését: lakásgazdálkodási ügyintéző.

         Személyesen: Koláné dr. Markó Judit jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével - 2021. április 23. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szabadhajdú Hajdúböszörmény Hetilapja

         Hajdúböszörmény Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól. A pályázathoz csatolandó iratok a fent leírtakon túl: hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét; a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum

Ossza meg a bejegyzést