Hirdetés
Jegyző - Baksi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 25. hétfő, 18:59

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6768 Baks, Fő utca 92.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatal működésének szakmai támogatása, munkáltatói jogkör gyakorlása a Hivatalhoz tartozó köztisztviselők felett, az önkormányzat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, 2011. évi CXCIX törvény 247. §-a szerinti szakképesítés,

         jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

         Jó kommunikációs készség,

         Jó vezetői készségek,

         Rugalmasság,

         Precizitás,

         Pontosság,

         Határidők tartása,

         Csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012 (III.20.) Korm. rendelet, 1.sz. melléklete szerint önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásról, vezetői tapasztalatot igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Búza Zsolt nyújt, a 06-62/269-233 1005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Baksi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/......./2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

         Elektronikus úton Jaksa Zsanett részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: Búza Zsolt, Csongrád megye, 6768 Baks, Fő utca 92. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül az előértékelésen kiválasztott pályázok személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítása. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.

Ossza meg a bejegyzést