Hirdetés
Aljegyző - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 11:07

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző helyettesítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Kttv. 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve)

         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint

         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

         motivációs levél

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás) az alábbiak szerint:

         – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

         – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállt-e, illetőleg amennyiben igen, úgy annak eleget tett-e

         arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tatár Zoltán jegyző nyújt, a 62/530-146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.hodmezovasarhely.hu - 2021. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hodmezovasarhely.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést