Hirdetés
Humánszolgáltatási referens - Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 11:03

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt szociális, gyermekjóléti szolgáltatásai minőségének fejlesztésében, a szolgáltatások átláthatóvá, az eredmények mérhetővé tételében és a finanszírozhatóság biztosításában történő közreműködés a jogszabályokban rögzített fenntartói feladatok – ellenőrzés, értékelés, alapdokumentumok készítése és jóváhagyása, engedélyeztetés, működtetés - ellátása során. A szolgáltatások minőségének növelése a hibák feltárásával, javításával, az eredmények megerősítésével, a hatékony módszerek terjesztésével. Fenti célokhoz kapcsolódóan a központi támogatások igénylésének, elszámolásának szakmai ellenőrzése; hivatali koordináció az ügyintézési folyamatok során, valamint közreműködés az önkormányzat szakterületeit érintő döntések, programok. koncepciók, stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában, szociális szolgáltatásterveséi koncepció és átfogó értékelések készítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, /Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 9. vagy 17. pontjában I. besorolási osztályban meghatározottak szerint (Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen, vagy köznevelés területen szerzett gyakorlat),,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel.

         Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és ezen alkalmas minősítésnek való megfelelés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         - szociális, gyermekjóléti ellátórendszer működésének komplex ismerete,

         - közigazgatás terén szerzett jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV.13.) Korm.rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a jelentkező nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott jelentkezéseket a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A jelentkező az eredményről - indokolás nélkül - e-mail útján értesül. A pályázatot kiíró szerv az eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja, a hiányosan benyújtott pályázatokat elutasítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás estén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki. A munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. A munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít. Adatkezelés célja: a meghirdetett köztisztviselői munkakör betöltése, köztisztviselői kinevezés. A kezelt adatok köre: a kinevezéssel kapcsolatos lényeges adatok köre. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a köztisztviselői szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázati anyag a 78/2012. (XII.28.) BM rend. szerint kerül tárolásra. A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. Adattárolás helye, módja: papír alapon ügyiratban, alkalmazás esetén a köztisztviselő személyügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben. Bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=830

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést