Hirdetés
Aljegyző - Süttői Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 11:00

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9.

 

Ellátandó feladatok:

Mötv. 81.§ (1)-(3) és jegyzői feladatkörbe tartozó feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ (1) bekezdése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:Süttői Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Közigazgatási szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Józó Antal nyújt, a 0633474360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Süttői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2543 Süttő, Templom tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2021 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

         Személyesen: dr. Józó Antal, Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Süttő Község Honlapja - 2021. január 8.

Ossza meg a bejegyzést