Hirdetés
Közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi ügyintéző - Nagyatádi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 10:59

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross utca 9.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Végzi a közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi hatósági feladatokat, közreműködik a helyi hulladékgazdálkodási feladatokban, és a feladatkörével összefüggő helyi rendeletek elkészítésében, vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekben előírt nyilvántartásokat.

Ellátandó feladatok:

Végzi a közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi hatósági feladatokat, közreműködik a helyi hulladékgazdálkodási feladatokban, és a feladatkörével összefüggő helyi rendeletek elkészítésében, vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekben előírt nyilvántartásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi hatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és az illetményalap meghatározásáról, valamint a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, - felsőoktatásban szerzett műszaki (építész-, építő - és településmérnök), természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség megléte,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, - felsőoktatásban szerzett műszaki (építész-, építő - és településmérnök), természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         - a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. (4) bekezdésére is;

         - iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai;

         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

         - nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár,

         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kttv. 39.§ (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

         - nyilatkozat a Kttv. 84-85.§ szerinti összeférhetetlenségről;

         - nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;

         - nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Svégel Gábor irodavezető nyújt, a 30/916-0228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Polgármesteri HIvatal címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JE/10-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi ügyintéző .

vagy

         Személyesen: Dr. Kovács Ildikó jegyző, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltató – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Nagyatádi Televízió Képújsága, - 2021. január 11.

         Nagyatád Város Honlapja - 2021. január 11.

         Hírfutár (Nagyatád) a közigállás portálon való megjelenést követő első számban

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséhez szükség esetén szolgálati lakást biztosíthat az önkormányzat. A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést