Hirdetés
Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 10:56

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5411 Kétpó, Almássy tér 1.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. (I. besorolás)

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása. A beérkező számlák ellenőrzése, érvényesítése, pénzügyi rendszerben kontírozása, könyvelése. Analitikus nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi-számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés - jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         közigazgatási alapvizsga, közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés , ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat másolatát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat, a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi Mihály jegyző nyújt, a 06-56/551-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TUR/55/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.mezotur.hu - 2021. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ossza meg a bejegyzést