Hirdetés
Aljegyző - Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 10:55

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3851 Ináncs, Rákóczi ut 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3848 Csobád, Petőfi ut 35.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3852 Hernádszentandrás, Fő ut 41.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körében az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a csobádi és hernádszentandrási kirendeltségek vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

         - jegyzői vagy aljegyzői munkakörben eltöltött idő - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

         ECDL

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola,

         anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         -szakképzettséget igazoló,dokumentumok másolata - fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével -30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény nyilatkozat arról, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény kinevezési feltételeinek megfelel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Boglárka nyújt, a 06/46-556-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3851 Ináncs, Rákóczi ut 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2020 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

         Elektronikus úton Nagy Boglárka részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblája - 2021. január 11.

Ossza meg a bejegyzést