Hirdetés
Szociális ügyintéző - Szigethalmi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 10:51

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet szerinti 9. Szociális és gyámügyi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A képviselő-testület munkájával kapcsolatos feladatok: - részt vesz a Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság ülésein és esetenként a feladatkörét érintő (II. fokon testület elé terjesztett fellebbezések) képviselő-testületi ülésein - jelzés a helyi szociális rendelet módosítására, javaslattétel, az elkészült tervezet áttekintése, véleményezése, esetleges további javaslatok megfogalmazása. Az Igazgatási Iroda munkájával kapcsolatos feladatok: - a mindenkor hatályban lévő, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, annak végrehajtási szabályai, valamint a helyi szociális tárgyú rendeletek alapján biztosítandó szociális juttatások és ellátások az illetékességi területen keletkező igények teljes körű ügyintézéséről, a kérelmek benyújtásától a juttatások elbírálásáig, azok ügyfelekhez való juttatásáig - gondoskodik a szociális célra fordítható pénzeszközök felhasználásának naprakész nyilvántartásáról, havonkénti egyeztetéséről a főkönyvi könyveléssel, negyedévente tájékoztató készítéséről a Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság felé. Ezen pénzeszközök időarányos felhasználásáról, a pénzügyi keret betartásáról, szükség esetén módosítás kezdeményezéséről - feladatköréből adódóan együttműködik a Polgármesteri Hivatal munkatársaival, az ügyfelekkel, önkormányzati intézményekkel, feladatkörét érintő bizottsági és képviselő-testületi tagokkal, társhatóságokkal, felügyeleti szervekkel az operatív és célfeladatok ellátása érdekében - felhasználói szinten kezeli a winszoc, a PTR, egyéb szakprogramokat, beleértve az adatok felvitelét, a listakészítést, valamint gondoskodik a listák alapján kigyűjtött adatok megfelelő szervekhez történő továbbításáról közvetlen vezetője jóváhagyásával Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok: - gondoskodik döntés-előkészítés keretében határozat megfogalmazásáról, kinyomtatásáról, kiadmányozási joggal rendelkező személlyel való aláíratásról és a megfelelő címzettekhez való eljuttatásáról, végrehajtásáról, az ezzel kapcsolatos adminisztrációról, kézi irattárban való rendszerezett tartásáról, irattárba való leadásáról - tevékenysége során az elkészült ügyiratok számítástechnikai eszközön való tárolásáról (Winszoc, Word, Excel programok használata) - Wicszoc program segítségével pénzügyi csomagok készítése pénztár (átutalások) és pénzügyi ügyintéző (NEAK ellenőrzés) felé - tevékenysége körében gondoskodik a jogszabályváltozások figyelemmel kíséréséről és érvényesítéséről (és az azzal kapcsolatos tájékoztatás megszervezéséről), - naprakész nyilvántartás vezetéséről, szükség szerint a személyzeti munkatárssal való egyeztetéséről - lebonyolítja a társhatóságok és egyéb szervek megkeresése alapján a környezettanulmányokat - a hivatal iktatóprogramja segítségével a kimenő alszámok iktatását önállóan végzi Egyéb feladatok: - évente – határidő betartásával - a KSH és egyéb szervek felé történő adatszolgáltatásról - tevékenysége során az államigazgatási ügyekben, - feladatellátása során betartja a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozásával kapcsolatos jogszabályi előírásokat, - részt vesz a szakmai jellegű továbbképzéseken, tanfolyamokon - köteles jelzéssel élni feletteseinek, ha saját munkaterületén ellentmondásokat, a munkavégzést hátráltató folyamatokat észlel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabályok, illetve a helyi rendeletek alapján szociális igazgatási és gyermekvédelmi feladatok ellátása, települési támogatásokkal kapcsolatos eljárások lebonyolítása, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

         gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         jó kommunikációs készség a támogatást igénylők irányába

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz

         iskolai végzettséget tanúsító okirat

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Lajos nyújt, a +3624403658/141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Takács Lajos részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: Takács Lajos, Pest megye, 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatására kerül sor. A felvételről a munkáltatói jogkör gyakorlója az irodavezető véleményezésének figyelembevételével dönt. A felvételt nem nyert pályázók kiértesítése e-mail-ben történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szigethalom Város Önkormányzatának honlapja - 2021. január 8.

         Szigethalmi Polgármesteri Hivatal hirdető fala - 2021. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://szigethalom.asp.lgov.hu/ honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést