Észrevétel a Közbeszerzés - Alvállalkozó vs. erőforrást nyújtó szervezet c. cikkünkhöz Nyomtatás
2011. február 03. csütörtök, 16:51

A cikk utolsó bekezdése első mondatára hívnám fel ismét a figyelmet: a „színvonalas teljesítés” jelentőségére.

Nagyon fontos, hogy az ajánlatkérő beszerzését komplex módon kezelje: a közbeszerzési eljárás út a beszerzés megvalósítása felé! Ahhoz, hogy maga a beszerzés hatékony és sikeres legyen, a közbeszerzési eljárásban (dokumentációba n) elengedhetetlen a pontos, az ajánlatkérő érdekeit leképező műszaki leírás, továbbá a „színvonala teljesítés”-t definiáló és ezt a szükséges jogi garanciákkal megerősítő szerződéstervez et / szerződés megléte – természetesen ez utóbbi is az ajánlatkérő jogos érdekei védelmében. Mindezek együtt segíthetnek abban, hogy a közbeszerzési eljárásban akár 10% alattiként, akár afelettiként bemutatott alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet ne súlytalan, az előírt alkalmassági feltételeket pro-forma igazoló szervezetek legyenek, hanem a valódi cél: a beszerzés megvalósítása során mindenki a neki megfelelő szerepben valódi értéket teremtsen!

 

A segítségnyújtás feltétele utóbbi esetben, hogy többségi részesedéssel rendelkezzen erőforrást nyújtó szervezet ajánlattevőben vagy fordítva.” – a legtöbb esetben igen, de van néhány alkalmassági feltétel, amelynek igazolására ez a szigorítás nem alkalmazandó, azaz az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti (jogi) kapcsolat indifferens és bármely szervezet lehet erőforrást nyújtó szervezet. Bár kétségtelen tény, hogy a lehetséges alkalmassági feltételek túlnyomó többségében valóban kritérium, hogy az ajánlattevő és erőforrást nyújtó szervezete között a Ptk. szerinti többségi befolyás legyen. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a Kbt. e körben kifejezetten a Ptk. szerinti többségi befolyást említi, ugyanis a hazai jogi környezetben több, egymástól eltérő tartalmi meghatározása létezik a többségi befolyás intézményének. (Pl. más a számviteli törvény, más a társasági adóról szóló törvény értelmezésében.)

Repa-Gurszki Gabriella
közbeszerzési szakértő

Ossza meg a bejegyzést