Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  • a Városfejlesztési Iroda szervezett, jogszerű működésének biztosítása, • az Iroda gyors feladatellátásnak, a jogszabályok maradéktalan érvényesülésének biztosítása, • az önkormányzati, továbbá az önkormányzati hatósági és közigazgatási hatósági ügyek határidőben történő, törvényes és szakszerű elintézésének biztosítása, • pályázatok önálló menedzselése, • közbeszerzési eljárások koordinálása, • Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. A teljes pályázati kiírás, a benyújtás módja, valamint az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a www.jaszbereny.hu oldalon.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Jászberény
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázatról bővebb információ kérhető Bató Andrea osztályvezetőtől az 57/505-744 telefonszámon. A teljes pályázati kiírás, a benyújtás módja, valamint az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a www.jaszbereny.hu oldalon. A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/6415/2023. iktatószám és a „Városfejlesztési irodavezető pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A munkakör legkorábban 2024. január 15 -től tölthető be, a Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel. A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók. Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, felsőfokú szakirányú végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/32. pont szerint
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
  6 hónap próbaidő
  munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
Egyéb pályázati előnyök:
  pályázatok menedzserlésében való jártasság,
  pénzügyi végzettség,
  közigazgatásban szerzett gyakorlat,
  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  közigazgatási szakvizsga,
  önálló munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.10. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.22. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.jaszbereny.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.15.
Hirdetés