Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Szociális hatósági, jegyzői gyámhatósági feladatok ügyintézői ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatok ellátása, családvédelmi koordinációs feladatok, részvétel az ügyfélfogadás lebonyolításában, első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos ügyintézés, adatszolgáltatások készítése, megfelelő elektronikus keretrendszerek használata, nyilvántartások vezetése.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Újfehértó
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. (továbbiakba: Kttv.) törvény rendelkezései az irányadók. A pályázatot postai úton kell benyújtani Újfehértó Város Jegyzőjének címezve (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Szociális és igazgatási ügyintéző.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Közszolgálati, jogi, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gyermekvéd-i, vagy szoc. területen szerzett gyakorlat
  Középfok - szakképzettség, Egyéb végzettség, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  Adatkezelési nyilatkozat
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A beérkezett pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Újfehértó Város hivatalos honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.08.
Hirdetés