Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Tardos
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2834.Tardos, Rákóczi F. u. 10. Kirendeltsége: Vértestolna. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2834.Tardos, Rákóczi F. u. 10.( Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IT/662-2/2023. valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. Elektronikus úton Csabán Béla polgármester részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A munkáltatói jogkör gyakorlói 6 hónapos próbaidőt kötnek ki. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Menedzsment és igazgatás, Egyetem, főiskola. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§- ban meghatározott képesítés.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Közigazgatási szakvizsga
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B
Egyéb pályázati előnyök:
  Önkormányzati közigazgatási gyakorlat-legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
  ASP szakrendszerben szerzett ismeretek.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
  Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
  Kommunikációs készség (vezetői)
  Határidők betartása (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  adatkezelési nyilatkozat
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.04. 16:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.14. 18:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Hirdetés