Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§- ban foglaltak.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Örkény
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat az Örkényi Polgármesteri Hivatal az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, • A 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és szakmai gyakorlat
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  • A 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és szakmai gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
Egyéb pályázati előnyök:
  Közigazgatási szakvizsga megléte
  Települési önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  Adatkezelési nyilatkozat
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.07. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.orkeny.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Hirdetés