Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1), (3) bekezdéseiben, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott hatáskörök, feladatkörök ellátása, valamint az egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok ellátása. Vezeti a Konyári Polgármesteri Hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete működésével kapcsolatos feladatait.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Konyár
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázatokat személyesen a Konyári Polgármesteri Hivatalban Vig Szilárd polgármesterhez (4133 Konyár, Rákóczi utca 24.), levélben a Konyári Polgármesteri Hivatalhoz Vig Szilárd polgármesternek címezve a 4133 Konyár, Rákóczi utca 24. postacímre, vagy emailen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre lehet benyújtani.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Jog, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  Adatkezelési nyilatkozat
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.29. 23:55
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Vig Szilárd polgármester bírálja el a beérkezést követően.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.08. 15:30
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.konyar.hu, Konyár Község Hirdetőtáblája
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Hirdetés