Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi feladatok, önkormányzat és szervei zárszámadásának elkészítése, kontírozás, könyvelés, statisztikai jelentések készítése, adatszolgáltatás, gazdasági események előkészítése, adminisztrálása ASP rendszerben.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Fegyvernek
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/8904-1/2023 valamint a munkakör megnevezését: Főkönyvi könyvelő A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Egyéb végzettség, Középiskola/gimnázium, Pénzügyi végzettség+gyakorlat vagy mérlegképes könyvelői végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Legalább 1 éves ASP program használatának ismerete
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.15. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.21. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.fegyvernek.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.08.
Hirdetés