Hirdetés
Hogy kerültek budapesti könyvtárak Debrecen illetékességi körébe?
2021. január 20. szerda, 09:00

konyvtar2Kásler Miklós három regionális könyvtárat jelölt ki, ami koordinálja az együttműködést. Könyvtári szakemberek és a minisztérium segítségével próbáltuk értelmezni a változások lényegét.

Tavaly év végén jelent meg a Magyar Közlönyben az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) rendelete, amely a megyei és az országos szint között egy új szervezeti egységet hozott létre a hazai könyvtári ellátásban: a regionális könyvtárat, amelyből most hármat jelölt ki Kásler Miklós (a győrit, a debrecenit, illetve a kecskemétit). Hogy milyen plusz hatáskörökkel és feladatokkal jár majd mindez, az csak nagy vonalakban derül ki a rendelet szövegéből. A két fő célkitűzés ezek alapján a következő:

 • 2021-től ez a három könyvtár koordinálja a megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését,
 • illetve ők végzik a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatását.

Laikus szemmel nézve mindenesetre felmerülnek furcsaságok és kérdések a felosztás logikájával kapcsolatban. Mondjuk az, hogy miért épp ezt a három intézményt jelölték ki regionális könyvtárnak? Mi értelme van például annak, hogy a Pest megyei vagy budapesti kerületi önkormányzatok által fenntartott nyilvános könyvtárak a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár illetékességi körébe kerülnek?

A könyvtárszakmában járatos szakemberekkel beszélgetve azt tapasztaltuk, hogy egyelőre ők sem tudják még felmérni, pontosan mi is az értelme, és a gyakorlatban milyen változásokat hozhat majd az új rendelet. A területi felosztást közülük is többen furcsának találták, aminek konkrétumaival kapcsolatban joggal merülhetnek fel kérdések.

Az is felvethető, hogyha a határon túli magyarság könyvtári ellátása az egyik fő feladat, akkor miért nem kapott több határ menti megye megyei könyvtára regionális státuszt, mivel praktikus okokból ezek vannak a legelőnyösebb helyzetben ehhez. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy területi logikát nehéz volna ebben a szisztémában találni, inkább az állhat mögötte, hogy a három kijelölt könyvtár igazgatója meghatározó véleményformálónak számít a megyei könyvtári szakmán belül, így a lobbierejük is nekik a legnagyobb. Többen említették azt is, hogy a megyei könyvtárak között amúgy is meglévő együttműködés fokozása akár pozitív következményekkel járhat, az viszont majd csak idővel, a gyakorlatban derül ki, hogy pontosan mit hoz az új rendelet az egyes intézmények, és végső soron azok látogatói számára.

Az egyik kiemelt intézmény, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját, Dr. Kovács Béla Lórántot is megkérdeztük az átszervezés értelméről, de csak azt az általános választ kaptunk, hogy a könyvtár „mindig a hatályos jogszabályok szerint látja el feladatait”, és kérdezzük inkább a minisztériumot. Természetesen ezt meg is tettük, az új szervezeti szint felállításának és a három regionális könyvtár kijelölésének szakmai indokairól érdeklődve az Emminél.

„Ma Magyarországon az egyéni és közösségi művelődésnek elsősorban települési, másodsorban megyei szintű rendszere létezik. Az országos intézmények ezek mellett működnek, nem pedig hierarchikus alá-fölérendeltségben. Ez fokozottan igaz a hazai könyvtári ellátásban, a könyvtári szolgáltatások megszervezésében. Mivel a megyei és az országos behatároltság között nem volt átmenet, ezért döntött úgy az Országgyűlés, hogy szükséges egy új, köztes szervezeti egység, a megyei hatókörön túlnyúló, regionális hatókörű könyvtár létrehozása a hazai nyilvános könyvtári ellátás és a könyvtári rendszer fejlesztése érdekében. A törvény alapján a regionális feladatokat ellátó könyvtárak az alapfeladataikon túl regionális szinten koordinálják a megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését, valamint támogatják a határon túli magyarság könyvtári szolgáltatásait; azaz elsősorban koordinációs, valamint stratégiai jellegű tevékenységet végeznek." – írta a 24.hu-nak küldött válaszában az EMMI, hozzátéve, hogy ez a modell szinte minden európai országban megtalálható, e tekintetben szerintük a finn példa a legszínvonalasabb. Kérdésünkre reagálva érintőlegesen kitértek a regionális felosztás logikájára, azon belül arra a konkrét példánkra is, hogy milyen alapon kerül Pest megye és budapesti kerületek Debrecen illetékességi területébe. Hangsúlyozzák, hogy a regionalitás jelen értelmezésben nem közigazgatási vagy topográfiai kategória, sokkal inkább „a könyvtárszakmai feladatrendszer területi egységességét megteremtő keretet” jelent.

„A hazai viszonyok között ehhez kapcsolódó, napi szinten alkalmazó rutint a debreceni megyei hatókörű városi könyvtár alakított ki az elmúlt években. Pest megye településszerkezete talán a legdivergensebb hazánkban – egyszerre vannak jelen a néhány száz fős falvak és több tízezer fős nagyvárosok; a könyvtári ellátásnak pedig ehhez kell igazodnia. A könyvtárak kiválasztását a színvonalas szakmai munka hosszú távon való fenntarthatóságát garantáló, elsősorban könyvtárszakmai szempontok vezették” – olvasható a válaszban, amelyben nyitva hagyják a kaput a későbbi bővítések, átszervezések lehetősége előtt. Mint írják, a törvényi felhatalmazás nem zárja ki a lehetőségét, hogy a későbbiekben akár más megyeszékhely intézményét is kijelöljék regionális könyvtárnak.

(24.hu)

Ossza meg a bejegyzést

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

23ev

               CÉGBEMUTATÓ


 

online

Szabályozási Tudsátár

belso kulsonemz

Hírek hozzászólásai

 • Dejó"! Olyan jó ezeket a statisztikákat olvasni! Tovább...
 • Nagyon régóta vártunk erre már ! Az ügyvédeket valahogy mellőzni kelle... Tovább...
 • Állami pénzből - adófizetői pénzből - felépítve, állami pénzből fennta... Tovább...
 • Fel kellene végre ismerni" kedves ÁSZ és kormány, hogy már nem kiválts... Tovább...
 • Ember, ez komoly? Falusi hivatalokban garantált bérminimumért dolgozó ... Tovább...
 • Adjatok még pluszba 2 embert minden közös önkormányzati hivatalnak, és... Tovább...
 • Egy átlagos magyar falu az alábbi gondokkal küzd - nincs munkahely a t... Tovább...
 • Néha elgondolkodom, hogy 2006 óta történt e lényegi elmozdulás a magya... Tovább...
 • Valahogy az önkormányzatok támogatása nem nőtt sz ötszörösére, sőt az ... Tovább...
 • Soha nem is lesz...:( Tovább...
 • Ott a bűvös szó: "STATISZTIKAILA G" Tovább...
 • A hatóság a döntését éven belül visszavonhatja, és hozhat helyette új... Tovább...
 • Bocsi, de tavasz óta szinte minden kőzműv.int.stb. zárva van, vagy kor... Tovább...
 • A mélyszegénység Magyarországon nem szűnt meg - javasolnám a KSH stati... Tovább...
 • A kutya se jön már ide dolgozni! Innen csak elmennek/felmon danak az e... Tovább...