Hirdetés
ProjectMine Kft. PDF Nyomtatás

2009_pm_logo1k

ProjectMine Kft. – Az Ön ProjektMenedzsere!

„…..felszínre hozzuk az értékeket!”

A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. egy befektetői cégcsoport részeként alakult. Cégünk küldetése a beruházásokhoz és fejlesztési igényekhez kapcsolódó teljes körű és komplex projekt előkészítési folyamatok menedzselése, a fejlesztésekhez kapcsolható hazai, uniós, társfinanszírozott és egyéb pénzügyi eszközök kiaknázása, pályázatírás és projektmenedzsment. 

Szakmai partnereinkkel, a cégcsoportunkon belüli más vállalkozásokkal együtt a következő kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk: faktoring és hitelügyek intézése, ingatlanértékesítés, tőkebefektetői finanszírozás, építési beruházások előkészítése, kivitelezése, építőipari alapanyagok központosított beszerzése, jogi és közbeszerzési tanácsadás, kommunikációs és médiaügynökségi kapcsolat, grafikai és nyomdai kivitelezés.

Felismerve azt a tényt, miszerint egy beruházás számtalan szakmai és pénzügyi elemet tartalmaz, vállalkozásunk tanácsadói csapatát is erre alapozva állítottuk fel.

Célunk és hivatásunk a közös érdekeken alapuló, bizalmi, ezzel együttesen magas színvonalú, pontos és megbízható projektfinanszírozási tanácsadás. Szolgáltatásainkat minden esetben Ügyfeleink igénye szerint alakítjuk ki, elősegítve ezzel a közös munka maximális hatékonyságát, hiszen célunk, hogy „…felszínre hozzuk az értékeket”.

Cégcsoportunk egyéb tagja, melyet a ProjectMine Kft tanácsadói tevékenységére alapozva hoztunk létre:

Mc Mine Marketing és Kommunikációs Kft. ( www.mcmine.hu ) – Hazánk első pályázati és projektkommunikációs tanácsadó vállalkozása

 

Partnereink igényei alapján a következő szolgáltatásokat nyújtjuk

 • Beruházásokhoz kapcsolódó finanszírozási igények felmérése, projektfinanszírozási dokumentációk, pályázati anyagok előkészítése.
 • Projektek kialakítása, stratégiai tanácsadás.
 • Finanszírozási portfoliók készítése (támogatások, beruházási hitelek, tőkebefektetői ajánlatok, faktoring, egyéb pénzpiaci termékek).
 • Beruházások pénzügyi kockázat elemzése.
 • Üzleti környezet elemzése.
 •  Üzleti tervek készítése.
 • Megvalósíthatósági tanulmányok összeállítása.
 • Fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó tanácsadás és az igénylés összeállítása.
 • Támogatáspolitikai eszközök igényléséhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése (pályázatok).
 • Támogatás elszámolása, monitoring.
 • Nagyberuházásokhoz illeszthető közvetlen kormányzati és Brüsszeli támogatások előkészítése.
 • Komplex projektmenedzsment, a beruházás előkészítésétől, a projekt pénzügyi és gyakorlati kivitelezésén kívül, a teljes bonyolításig (építészeti tervezés, kivitelezés, marketing és arculattervezés, hitelezés, faktoring).
 • Közbeszerzési tanácsadás (ajánlattételi felhívások kiírása, ajánlattételi dossziék elkészítése).
 • Vállalkozói, önkormányzati, intézményi és államigazgatási projektek előkészítése, koordinációja, pénzügyi finanszírozásának kialakítása.
 • Szakértői vélemények elkészítése ágazatonként (pld: ingatlanfejlesztések, környezetvédelem, energetika, ipari beruházások, stb.).
 • Szervezetfejlesztési tanácsadás.
 • Határon átnyúló projektek menedzsmentje.
 • Klaszter, konzorcium, és egyéb együttműködési hálózati modellek kialakítása.
 • Hazai, brüsszeli és társfinanszírozott programokhoz kapcsolódó tanácsadás, felkészítő tréning.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerre épülő stratégiai tervezés, együttműködések szervezése.
 • Tevékenységi körhöz kapcsolódóan oktatások, szemináriumok lebonyolítása.
 • Pályázati és projektkommunikációs tanácsadás.

Cégünk nagyobb volumenű projektek esetében, igény szerint külsős szakértőket, hazai és nemzetközi tanácsadókat is bevon a projektmenedzsment folyamatok bonyolításába.

 

Szakértői csapatunk jelenleg 9 fő tanácsadóval áll Ügyfeleink rendelkezésére, helyszíni kiszállást, projektegyeztetést, előzetes konzultációt biztosítva minden projektépítésnél.

Kollégáink több éves hazai és nemzetközi tapasztalattal, pénzügyi, számviteli, közgazdász, államigazgatási, informatikai, szervezet és rendszer integrátori valamint mérnöki végzettséggel rendelkeznek, több nyelven beszélnek. Akkreditált projektmenedzseri és minősített EU tanácsadói képesítéssel is rendelkeznek.

 


Projektfinanszírozási tanácsadóink referenciái

Pályázati Projekt előkészítési és Projektmenedzsment Referenciák:

 • Beruházás-ösztönzés és komplex projektfejlesztés vállalati, intézményi és önkormányzati, kistérségi és regionális területen (Új Magyarország Fejlesztési Progam,Operatív Programjai – GOP, KMOP, TIOP, TÁMOP, KEOP, ÁROP, KÖZOP és a régiók fejlesztési programjai,  címzett állami támogatások, kereskedelemfejlesztési támogatások, brüsszeli lehetőségek, KKC programok)
 • Komplex vállalkozásfejlesztési beruházások kialakítása, projekt előkészítés az eszközbeszerzési opciók mellett, az informatikai, humán, minőségirányítási, infrastruktúrális beruházásokon keresztül, a projektmenedzsmentig
 • Logisztikai, ipari parkok, vállalkozói övezetek, ipari és innovációs övezetek kialakítása és nagyberuházásokkal kapcsolatos tanácsadás és a projektekhez elérhető támogatások lehívása
 • Informatikai projektek finanszírozásának megvalósítása, e-kereskedelem rendszerek fejlesztésének támogathatósága, integrált informatikai fejlesztések előkészítése. (KMOP/GOP informatikai pályázatok, ÁROP – közigazgatáshoz kapcsolódó e-megoldások, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése )
 • Foglalkoztatási, munkahely teremtési, munkahely megtartási, oktatási és képzési projektek előkészítése (OFA kisvállalkozás fejlesztési program, munkahelyteremtő beruházások támogatása, munkahely megtartó programok, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása)
 • Önkormányzati infrastrukturális beruházások támogathatóságának előkészítése: közoktatási beruházások – iskola, óvoda projektek, kistérségi járóbeteg központok, közoktatási programcsomagok, egészségügyi központok kialakítása, hulladékgazdálkodási és szennyvízprojektek fejlesztése, belterületi út beruházások, közterek fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, stb.
 • EMVA vidékfejlesztési és agrár programok, FVM agrár marketing és mezőgazdasági célú beruházások támogatása
 • Térségi Integrált Szakképző Intézetek projektmenedzsmentje, pályázati lehetőségek kiaknázása, teljes körű szakmai és infrastuktúrális projekt előkészítés és lekövetés. (TÁMOP és TIOP projektmenedzsment és pályázatírás)
 • Országos civil és non – profit szervezetek tudásbázis növelő kampányainak előkészítése, szervezetfejlesztése, humán erőforrás háttér kialakítása, eszközbeszerzések, stb. (TÁMOP projektek, NCA pályázatok, stb.)
 • Mezőgazdasági és vidékfejlesztési beruházások előkészítése, projektmenedzsmentje (Leader projektek, EMVA program pályázatai, projektmenedzsment)
 • K+F és innovációs ötletek, beruházások támogatása, kialakítása, projektszervezés (GOP pályázatok, Nemzeti Technológiai Program, Innocsekk projektek, Kutatás Fejlesztési klaszterek kialakítása, Innovációs transzferek segítése, Kozma László program, Mecenatúra támogatási program)
 • Környezetvédelmi és energetikai, energiahatékonysági projektek előkészítése, intézményi és vállalkozói beruházások nyomon követése és a projektek megvalósítása ( KEOP energiahatékonysági pályázatok, fenntartható fejlődés és élhető környezet projektek, szennyvízkapacitás növelése, hulladék újrahasznosítás lehetősége)
 • Klaszterprojektek kialakítása, induló és működő klaszterek menedzselése, belépő tagok részére finanszírozási konstrukciók kialakítása ( Regionális klaszterek kialakítása, alapító okirat előkészítése, szervezeti és működési szabályzat kidolgozása, klasztertagok tevékenységének koordinációja )
 • Turisztikai beruházások előkészítése, szálláshelyek kialakításához kapcsolódó támogatási csomagok, turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése, kulturális örökségekhez kapcsolódó projektek. Borturizmus, üzleti és kereskedelmi szálláshelyek, gasztronómia, wellness és egészségturizmus, (Regionális Operatív Programok turisztikai támogatásai, országos rendezvények támogatási programjai)
 • NORVÉG alap finanszírozási mechanizmus alapján projektek előkészítése,  projektelszámolások, SVÁJCI Alaphoz kapcsolódó projekttervek előkészítése
 • Határon túl átnyúló programcsomagok kialakítása, stratégiai egyeztetése, projektek előkészítése, Európai Térségek Együttműködése Operatív Program lehetőségeinek kiaknázása ( Interreg pályázatok )
 • Kiemelt projektek összeállítása, előkészítése
 • Egyedi Kormánydöntéssel támogatható projektek teljes körű projektmenedzsmentje

 

Velence Város részére Oktatási Nagyprojekt előkészítése

Vállalkozásunk az Önkormányzat részére elsőként egy élethosszig tartó oktatási modell kialakítását végezte el, majd a program hosszú távú lehetőségei alapján a beruházás egyes részeinek átdolgozása történik a KDOP közoktatási programcsomag segítségével, teljes körű projektmenedzsment kialakítása mellett, az együttműködő partnerekkel történő kapcsolattartás elősegítésével. A konkrét projekt kapcsán a Zöldliget általános iskola komplex projektként megújul és bővítésre kerül. A projekthez társaságunk segítségével 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Velence Önkormányzata.

 

Egyéb Közoktatási Projektek

Cégünk a Közép Magyarországi régióban is közreműködött két nagyprojekt kapcsán, melyeknek helyszíne Törökbálint és Halásztelek. Törökbálinton a Bóbita Óvoda bővítése új épületben valósul meg 250 millió forintos társfinanszírozott uniós támogatással, Halásztelken pedig a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Általános Művelődési Központ bővítése kerül megvalósításra, szintén 250 millió forintos társfinanszírozott támogatással. Cégünk mindkét projekt esetében a projektgenerálás és pályázatírási dokumentációs feladatokon kívül, projektmenedzsment teendőket is ellát.

 

Hévíz Város részére teljes körű forráskombinációs szolgáltatás

Hévíz város a turisztikai és településfejlesztési igények alapján folyamatos fejlesztéseket generál. Ezen beruházások között feladatunk a szinergiák kiépítése, és a források igénylésének összehangolása, melyek között szerepel akadálymentesítési beruházás, turisztikai és a városközpontban található, környezetvédelmi okokból is áttelepítésre szoruló autóbusz pályaudvar áttelepítéséhez kapcsolódó projekt is. A projektmenedzsment, pályázatírás és előzetes projektindító – kockázat felmérések mellett, forrás és hitellehetőségek teljes körű felkutatását is elvégezzük az Önkormányzat részére. A projekt vonatkozásában 350 millió forintos támogatási igény is benyújtásra került. Egy sikeres akadálymentesítési pályázat keretei között intézményi épületek akadálymentesítése is megvalósul a településen.

 

Környezetvédelmi, Vízügyi Projektek

Vállalkozásunk készítette Csongrád Város Önkormányzatának részére a Serházzugi Holtág Rehabilitációs programját és az ehhez kapcsolódó természetvédelmi és vízvédelmi projektet, melynek keretei között közel 550 millió forintos nagyságrendű támogatási igényt sikerült elnyerni a DAOP pályázati keretei között. Rácalmás és Kulcs viziközmű társulás esetében teljes körű szennyvízberuházás felügyeletét és projektfinanszírozási dokumentációjának elkészítését végeztük el, melynek keretei között közel 700millió forintos infrastruktúrafejlesztési támogatási igény is benyújtásra került. Stratégiai tanácsot adtunk és elkészítettük Győr Megyei Jogú Város KEOP pályázati projekt keretei között előterjesztett zajtérkép kialakításához kapcsolódó pályázati anyagát és megvalósíthatósági tanulmányát. Hasonló szakértői munkát végeztünk Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére is.

 

Integrált Városfejlesztési Stratégia Készítése

Vásárosnamény város megbízása alapján a Vásárosnamény Centrum Akcióterület Fejlesztése program kapcsán vállalkozásunk integrált városfejlesztési stratégiát készített, valamint részt vesz a komplex projektmenedzsmentben is.

 

Egészségügyi Beruházások Projektmenedzsmentje

Somogyjád részére szintén tanácsadóink készítették az integrált mikrotérségi szociális és ellátórendszer kialakításához kapcsolódó akciótervet és projektdokumentációt. A projekt megvalósítása kapcsán közel 140 millió forintos támogatási igényt is előkészítettünk.

 

Ingatlanfejlesztési projektek finanszírozhatóságához kapcsolódó megvalósíthatósági és műszaki tanulmányok, kockázat elemzési anyagok és pénzügyi elemzések készítése

Cégünk az American Appraisal Vagyonértékelő Kft. és a REAG csoport részére stratégiai tanácsadói munkát lát el, melynek keretei között több turisztikai és komplex célokat szolgáló objektum finanszírozási portfolióját, műszaki és egyéb megvalósíthatósági tanulmányát készítettük el, melyek banki finanszírozásra, tőkebefektetői opciók javaslatára kerültek előkészítésre. Többek között: Hotel Expo Budapest, Hotel Helios, Hotel Liget, Hotel Mátyás, Hotel Taverna, Győr ETO-Stadion és komplex projekt, Kőbánya AquaPark, Andrássy úti tetőtér beépítések, Badacsonytomaji Ápolóotthon, Sárvári Tesco beruházás projekt stb.

 

Gazdaságfejlesztési projektfinanszírozási pályázatok előkészítése, kis, közép és nagyvállalati komplex projektek kialakítása.

Tanácsadóink segítségével a 2007 óta több mint 2,5 milliárd forintos támogatást hívtuk le hazánkban tevékenykedő, iparágukban vezető szerepet betöltő vállalkozások részére, komplex vállalkozásfejlesztési projektekhez. Emellett jelentős segítséget nyújtottunk induló vállalkozások projektfejlesztésében is. A fejlesztések a következő iparágakat érintették: autóipari beszállítás, nyomdaipar, fémfeldolgozás, optikai műszerek gyártása, stb. Partnereink között megtalálhatóak: Szaktudás Kiadóház Zrt., Bálind Kft., Ud – Vi Kft., CBA Kft., Ipartechnika Kft. Geftech Kft., Ferropatent Kft., Gönczi Művek Kft.. Pólus Kincs Zrt., Toolex Kft., Dunavarsányi Ipari Park Kft.,  stb.

 

Kutatás fejlesztési projektek előkészítése, konzorciumok kialakítása, hazai és nemzetközi platformok integrálása

Kutatás fejlesztés területen projektfinanszírozási tanácsadónk segítségével hazánk egyik legnagyobb sikerű kutatás fejlesztési programcsomagjában a Jedlik Ányos programban 2007-ben egy sikeres konzorcium felállítása után, közel 300 millió forintos támogatást hívtunk le a Saniplant nevű Kft. részére, aki a hazai konzorcium vezetője volt.  Emellett szakmai és pénzügyi tanácsadóként részt veszünk a Bay Zoltán Közalapítvány központi, nemzeti anyagtechnológiai platform kialakításában, projektmenedzselésében. A projekt folyamatos felügyeletére is megbízást kaptunk. Integrált innovációs projektek kialakításában is részt vesz vállalkozásunk a Nemzeti Technológiai Program által biztosított projektek keretei között, biotechnológiai és informatikai fejlesztések területén.

Emellett egy hazai és nemzetközi partnereket is bekapcsoló konzorcium kialakításával egy nagy léptékű kutatás – fejlesztési projekt projektmenedzserei is lettünk, mely programcsomag a Nemzeti Technológiai Program keretei között valósul meg, a következő együttműködő partnerekkel.

( Az elnyert összegek millió forintban értendőek )tab

 

Turisztikai Beruházások és Szálláshelyfejlesztések Projektmenedzsmentje

Szakértőink több régióban vesznek részt turisztikai projektek előkészítésében és finanszírozási portfoliók összeállításában. Többek között a Magyar – Kajak Kenu Szövetség turisztikai objektumainak infrastruktúrális fejlesztései kapcsán, valamint egyéb Balaton parti szálláshelyek kialakításában is. Emellett a tapolcai kistérségen belüli szállodaprojekt fejlesztésében és számos Duna-menti kisebb és nagyobb kapacitású szálláshely és turisztikai szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött projektet is menedzselnek, Szentendrén, Ráckevén, Verőcén, Révfülöpön és még számos településen. Emellett komplex projekt került összeállításra a Kiskunhalasi Közlekedési Múzeum minőségi szintű turisztikai attrakciófejlesztése kapcsán is, mely projekt keretében egy közel 300 millió forintos támogatási csomag elnyerésében működött közre vállalkozásunk. Nyertes projektfinanszírozási csomag készült el a Nagykőrös városában Új termálfürdőt kialakító Spring Project Ingatlanhasznosító Kft. részére is, valamint a Bugyi településen lévő Forsters Vadászkastély szálláshely kapacitásainak fejlesztése projekt kapcsán is.

 

Ipari parkok, logisztikai központok fejlesztése, vállalkozói övezetek fejlesztése:

Cégünk az ÁTI Sziget csoport részére is sikeres projektet készített elő, akik Szigetszentmiklósón és az ország többi részén is Ipari parkokat, vállalkozói övezeteket üzemeltetnek.  Az Áti Sziget csoport részére tanácsadóink munkája által sikeresen támogatható projektet készítettünk a Közép Magyarországi ipari parkok részére megjelentetett belső infrastruktúra fejlesztései pályázaton. Tanácsadóink sikeres munkája által kaphatott közel 65 millió forintos támogatást a Transpoint (HU) International Raktározó és Szállítmányozó Kft. akik logisztikai parkjuk kapacitásainak bővítésére igényelhettek.

 

Tiszk projektek koordinációja, Tanácsadási Munkálatok elvégzése és Projektfelügyelet:

A térségi integrált szakképző intézmények kialakítása vonatkozásában, vállalkozásunk tanácsadói tevékenységet és projektépítési munkálatokat lát el, a Békés megyében Szarvas koordinációjával kialakításra kerülő TISZK esetében. Ezen projekt is jelentős mértékű vissza nem térítendő támogatást kapott. A Közép Magyarországi régióban meghirdetett hasonló pályázat keretei között a Ring Kft. által alakítandó TISZK projekt 2008. szeptemberében támogató levelet kapott, mely lehetőség keretei között több mint 210 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyertek el.Üzleti szolgáltatások referenciái

 • Üzleti kockázatelemzések készítése, elő – megvalósíthatósági tanulmányok összeállítása
 • Komplex megvalósíthatósági tanulmányok, feasibility study-k kialakítása
 • Műszaki megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése
 • Területhasznosítási elemzések, gazdaságossági számítások
 • Projektfolyamat elemzés, logikai keretmátrix kialakítása
 • Harmadik feles finanszírozási konstrukciók előkészítése, támogatások igénylése, sikeres projektmenedzsment
 • Beruházási hitelek, faktoring, tőkebefektetői projektek előkészítése, menedzselése (Sikeres Magyarországért Hitelprogram, Mikrohitel program, Széchenyi Kártya program, Faktoring megoldások)
 • Önkormányzati, intézményi és non-profit projektek menedzsmentje, komplex finanszírozása
 • Nagy és kiemelt projektek elő és komplex megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése
 • Fejlesztési adókedvezmények előkészítése
 • Befektetők részére finanszírozási portfóliók készítése
 • Szakmai tréningek és képzési programok vállalkozások, önkormányzatok, intézmények részére.

Szakmai referenciák

 • Projektfinanszírozási tanácsadóink sikeres vizsgát tettek a KPMG – BME Akadémia keretei között lefolytatott nemzetközi színvonalú, akkreditált projektmenedzseri képzésen. A képzés a komplex projektmenedzsment eszközeinek hatékony használatát, valamint a projektmenedzserek és a projektszervezet közötti eredményes kommunikációt, projektmunkát segíti elő.
 • Vállalatunk ügyvezetője, valamint Stratégiai és Kommunikációs Igazgatója – Semperger Kinga - szakmai életútja és tevékenységei alapján bekerült a Nemzetközi Üzleti Ki Kicsoda lexikonba, mely a világ egyik legismertebb szakmai lexikonja, ahová felkérés alapján a politika, gazdaság, tudomány, kultúra, művészet és sport terén kimagasló eredményeket elért személyiségei kerülhetnek be.
 • A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Nemzeti Felnőttképzési Intézet szervezésében elindított, akkreditált 5 hónapos EU tanácsadó képzésen Projektfinanszírozási tanácsadóink újabb szakirányú végzettséget szereztek.
 • Semperger Kinga nyerte el az Ernst & Young Entrepreneur of The Year – az Év vállalkozója – nemzetközi üzleti „Oscar” díj - 2004. „Jövő ígérete” különdíját.
 • Barabás Tamás cégünk ügyvezetője a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által indított országos Multiplikátor képzését sikerrel végezte el, szerepel a GKM hivatalos pályázatírói és tanácsadói regiszterében.
 • Ügyvezetőnk Semperger Kinga 2008-ban bekerült, a 100 leggazdagabb magyar, 50 sikeres fiatal, 25 sikeres nő kiadványba, szakmai életútja alapján.

 

 

 


ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. 
2045. Törökbálint, Hosszúrét u. 1. - VIV CENTER 
„Felszínre Hozzuk az Értékeket …” 
Semperger Kinga  ügyvezető                                                     
Stratégiai és Kommunikációs Igazgató            
 

Barabás Tamás ügyvezető
Üzletág-fejlesztési Igazgató

Telefon: (36/23) 512-160

Fax: (36/23) 512-161

www.projectmine.hu


Ossza meg a bejegyzést