Hirdetés
Fontos változás jön vízóra- és közvilágítás-fronton PDF Nyomtatás
2013. november 28. csütörtök, 09:00

viz kVáltozhat a vízórák elhelyezésére vonatkozó törvény, szabályt alkotna a közvilágítás kimaradása esetére, valamint Nemzeti Víziközmű Nyilvántartást hozna létre a Rogán Antal elnökölte gazdasági és informatikai bizottság, amely újabb, energetikai tárgyú módosító javaslatokat nyújtott be a tíz napja benyújtott tervezethez – írja a napi.hu.

Az Országgyűlés kormánypárti többségű gazdasági és informatikai bizottsága a nemzeti fejlesztési miniszter által november 15-én beterjesztett, „egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról" szóló T/13055. számú törvényjavaslathoz kapcsolódóan fogalmazott meg változtatási igényeket.

A víziközmű-szolgáltatási törvényt úgy módosítanák, hogy a fogyasztásmérő berendezések szolgáltatókra vonatkozó elhelyezési kötelezettségét a felhasználó elhelyeztetési kötelezettségévé alakítanák át. Szintén fontos részlet, hogy a fogyasztásmérőket a korábban megszabott, 2013. december 31-i határidő helyett legkésőbb 2015. december 31-ig kell lecserélni az átalánydíjas felhasználási helyeken, így a fogyasztónak több ideje lesz a kapcsolódó feladatok elvégeztetésére.

Az átalánydíjas felhasználási helyek döntő többségénél az elszámolás elsősorban a meglévő műszaki adottságok miatt történik átalánydíj alapján. A bekötési vízmérő felszereléséhez műszaki és jogi értelmű feladatok is kapcsolódnak. Abizottsági módosítóindoklása szerint a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés elhelyezését biztosító ivóvízmérési hely (szennyvízmérési hely) nem a víziközmű szolgáltató tulajdona. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezés a felhasználók együttműködésének kötelezettségét megfogalmazza, azonban az együttműködés formájának meghatározására sem a jelenleg hatályos törvény, sem a végrehajtásáról szóló kormányrendelet nem ad egyértelmű választ.

A megvalósítás során előfordulhat, hogy egy átalánydíjas felhasználási hely egyszerre több ivóvíz bekötővezetéken keresztül van bekapcsolva a víziközmű-szolgáltatásba és ezzel párhuzamosan egy ivóvíz-bekötővezeték egyszerre több átalánydíjas felhasználási helyet is elláthat, így az esetek egy részénél a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése nem csak egy egyszerű közüzemi-szerződés módosítást, hanem új közüzemi-szerződés létrehozását is megköveteli.

Egy külön benyújtott javaslatmás változtatásokat is szükségesnek tart. Az ugyancsak a Fidesz frakcióvezetője által elnökölt bizottsághoz kötődő módosító alapján a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség például felhatalmazást kap arra, hogy biztonsági tárolóban tulajdont szerezzen.

A legtöbb új részletet a villamos energia törvény kapcsán fogalmazzák meg. A már érvényben lévő szabályozás is rögzíti, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a folyamatos ellátás biztosítása érdekében más engedélyest is kijelölhet, ha az engedélyben foglalt tevékenységet nem jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatják, és ez közvetlenül veszélyezteti a biztonságos villamosenergia-ellátást, illetőleg közvetlenül a villamosenergia-rendszer jelentős zavarát idézheti elő. Az új verzió azonban a közvilágítási szolgáltatásra is explicite előírja: a közbiztonság érdekében a MEKH a közvilágítási berendezések üzemeltetésére más közvilágítási engedélyest vagy elosztót jelölhet ki, ha az a közvilágítással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, és ezzel veszélyezteti a közvilágítás folyamatos biztosítását. A más közvilágítási üzemeltetési engedélyes a kijelölését követően köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekről a korábbi engedélyessel vagy a közvilágítási berendezés tulajdonosával, továbbá szükség esetén a közvilágítási berendezés tartószerkezeteken és létesítményekben történő elhelyezéséről azok tulajdonosával megállapodni. Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén - az ellátásbiztonságra tekintettel - nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - tekintettel az érintett kérdések speciális jellegére - a hivatal határozatát a határozat bírósági felülvizsgálata során nem jogosult megváltoztatni.

A hivatal kötelezheti az eszközök tulajdonosát arra, hogy a villamosenergia-ellátáshoz és -termeléshez, átvitelhez, elosztáshoz, szolgáltatáshoz, kereskedelemhez, rendszerirányításhoz szükséges eszközöket bizonyos, költségalapú díj ellenében üzemeltetésre adja át a kijelölt más engedélyesnek. Ennek nem teljesülése esetén bírságot szabhat ki rá. A pontosítás szükségességének oka, hogy az engedélyes és az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges eszköz tulajdonosa nem minden esetben esik egybe.

A módosító szerint szükséges egy Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás létrehozása, amit az indokol, hogy a vízközmű-szolgáltatás területén központi és közhitelesnek tekinthető adatbázis jelenleg sehol sem működik az országban. Az ivóvízellátással - vele együtt a szennyvízelvezetéssel, illetve a víziközműrendszerekkel kapcsolatba hozható valamennyi adat kiemelt közérdeklődésre tart számot, így a hozzáférést a társadalom számára feltétlenül biztosítani kell - fogalmaznak. Ezt az elvárást erősíti az információ, önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény "A közérdekű adatok megismerése" című fejezetének számos előírása is.

A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás, mint közhiteles nyilvántartás lehet az egyetlen forrása a víziközmű-szolgáltatás tárgykörét érint ő adatoknak, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a nyomozó hatóságok előtt folyamatban lévő ügyek intézéséhez - áll az indoklásban. A társhatósági megkeresésekre a Nyilvántartás hiányában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - amelyet a nyilvántartás létrehozására kiszemeltek - pillanatnyilag nem szolgáltathat hitelesnek tekinthető információt.

Ossza meg a bejegyzést

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

alapnet2

24

               CÉGBEMUTATÓ


 

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?

Hírek hozzászólásai

 • Az elmúlt években sem nagyon működött az ügyeleti rendszer. Leginkább ... Tovább...
 • Na ezt a 366 postát sem ideiglenes zárják be, hanem véglegesen. Magyar... Tovább...
 • Sajnos a megállapítás IGAZ! Hatalmas pénzeket nyúltak le, nagyon sokan... Tovább...
 • Örülünk, de mi lesz a Tésai bekötőúttal, illetve a 1201-es út (Szob - ... Tovább...
 • Aha - az egyházak kedvezményesen kapják a gázt, az intézmények tucatja... Tovább...
 • menstruacios gorcs: https://kdnp.hu/ Az érdekszövetségb ől és a vissza... Tovább...
 • Na-persze! A fizetések rendezéséről azóta nincs szó! Ennyi!!!! Menjünk... Tovább...
 • Ez igen! Gratulálok a tankernek is és a kormányának is! Így kell ezt! ... Tovább...
 • Most soroltam 3.000.-Ft-tal, 35 évnyi munka után. Hát köszönöm szépen!... Tovább...
 • Oké, legyen 18 fok. DE: nagyon sok kistelepülés hivatalában 1-2 ember ... Tovább...
 • Egy dolog az, hogy mondjuk 18 fokban dolgozik a köztisztviselő (ülőmun... Tovább...
 • Mese! A környezetemben élők közül senkinek nem nőtt ennyivel a kereset... Tovább...
 • Ja! Persze 20 %. Kivéve a közigazgatás, az önkormányzatok! Évek óta se... Tovább...
 • Kevés. Ja és egyébként mi lesz jövőre - mert tendencia szerint még nag... Tovább...
 • Majd csak ezután fog igazán csökkenni, szeptembertől jönnek a megemelt... Tovább...