Hirdetés
Közigazgatási állások
Pályázatíró - Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:24

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom. tér 8.

 
Jegyző - Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:22

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

Ellátandó feladatok:

A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§-ban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltségén.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező; közigazgatás-szervező alapképzési szakon; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles ,

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Legalább öt év közigazgatási gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,

         Anyakönyvi szakvizsga megléte,

         ASP rendszer felhasználó szintű ismerete,

         Helyismeret

         Nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,

         végzettséget igazoló okiratok másolata,

         szakvizsgát igazoló oklevél másolata,

         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

         a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

         a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bodnár László polgármester nyújt, a 47/368-857/12 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3903 Bekecs, Honvéd utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/2072/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

         Személyesen: dr Bodnár László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn belül benyújtott érvényes pályázatokok után Bekecs és Legyesbénye Polgármestere dönt a kinevezésről. A kinevezéshez a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Bekecs és Legyesbénye községek hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekecs.hu és www.legyesbenye.hu honlapon szerezhet.

 
Hatósági ügyintéző - Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:21

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.

 
Lakcímnyilvántartási ügyintéző - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:20

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

 
Térinformatikus - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:19

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont “Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör”

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Térinformatikai rendszer fejlesztése, beleértve a térinformatikai szervereken levő adatbázisok üzemeltetése, lakossági geoinformációs portál bővítése • Tematikus térképek készítése, értékesítése lakosság, tervezők számára • Döntés előkészítési anyagok készítése testületi ülésekre • Kerületi tervtanács előkészítési, működését támogató feladatok • Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos kimutatások • Intézményrendszer bővítéssel, közlekedéssel kapcsolatos elemzések • Változásvezetés, térképi rétegek aktualizálása a földhivataltól kapott adatok alapján • Változásokról szöveges nyilvántartások, térképek készítése, az időbeniség kimutatásához • Külső és belső csatornáktól jövő adatbázisok új térképi rétegként való feldolgozása • Légifotók kezelés, ortofotók, utcaképek rendszerbe illesztése • Magassági adatok felhasználásával 3D modellek készítése • Részvétel szabályozási tervek, építési szabályzatok, településképi arculati kézikönyv, örökségvédelemmel kapcsolatos előírás készítésében • Fotók, tervrajzok, iratok szkennelése, archiválás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, informatikai szakirányú végzettség,

         Windows 7/10 operációs rendszerek ismerete

         Microsoft Office termékek ismerete

         Windows szerver operációs rendszerek üzemeltetési ismerete 2008R2 vagy újabb

         Active Directory üzemeltetési szintű ismerete

         Hálózati alapismeretek (LAN/WLAN, WAN, VPN)

         térinformatikai szoftverek ismerete (ARCGIS, AutoCAD, Mapinfo, QGIS)

         Határozottság, önállóság, precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Együttműködő készség, pontosság, terhelhetőség

         Precizitás, belső motiváció az alapos, igényes munkavégzésre

         Önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel

         Angol nyelvismeret

         Közigazgatásban szerzett releváns tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

         terhelhetőség,

         önálló, minőségi és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény

         • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével

         • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

         • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

         • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc főépítész nyújt, a +36-1-4592279 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-31/29/2020 , valamint a munkakör megnevezését: térinformatikus.

vagy

         Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.jozsefvaros.hu - 2020. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Önkormányzat vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.

 
Adóügyi ügyintéző - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:18

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

 
Vagyongazdálkodási ügyintéző - Péceli Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:17

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

 
Parkolási ügyintéző - Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:16

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi út 63-65.

 
Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető - Velencei Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:00

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26.

 
Kommunikációs referens - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 09:56

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, GYED/GYES időtartamára, de legfeljebb 2023. 04. 26-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1173 , Pesti út 165.

 
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 2

Szabályozási Tudsátár