Hirdetés
Intézményi referens - Budakeszi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2019. június 06. csütörtök, 17:05

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 14. pont Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyzőhöz telepített Intézményi referensi feladatok ellátása: - kapcsolatot tart az Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézmények ( bölcsődék, óvodák, egészségügyi, közművelődési )és iskolák vezetőivel, feladatkörük ellátásában segít, jogszabályokban meghatározott esetekben pedig közreműködik az intézmények vezetőivel a feladatuk ellátásában. Tehát ellátja az e tárgyban hozott önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. - a termőföld kifüggesztéseket kezeli, - ellátja a társasházak törvényességi felügyeletét, -- továbbá a vezető által kijelölt egyéb feladatokat is ellát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, vagy egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

         motivációs levél

         oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Katalin aljegyző nyújt, a 0623/535-710/0/113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Salamon Emese részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Budakeszi Hírmondó online - 2019. június 3.

         Budakeszi város honlapja - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltató számára.

Ossza meg a bejegyzést