Hirdetés
Főépítész - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2019. május 08. szerda, 18:48

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1173 , Pesti út 165.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, figyelemmel a mindenkor hatályos Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatban, valamint a Kerületi Építési Szabályzatokban foglaltakra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, Építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főépítészi vizsga megléte vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása. Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el,

        A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        A Kttv. 84-85. §, illetve 87. §-aiban meghatározott, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szakvizsga,

        Rákosmente helyismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés,

        Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,

        Nagyfokú terhelhetőség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,

        A főépítészi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata, vagy a mentesülés igazolása,

        A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében meghatározott végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

        A pályázó nyilatkozatta arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kttv-ben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott együttalkalmazási tilalmi, valamint összeférhetetlenségi szabályok,

        Motivációs levél,

        Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. György-Rúzsa Ágnes, jegyző nyújt, a +36 1 253‐3319 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/31/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.

vagy

        Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes, jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál, Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni: „Jelentkezés Főépítész álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtáskor, a borítékon kérjük feltüntetni: „Jelentkezés Főépítész álláspályázatra Sz-2/31/2019.” Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.rakosmente.hu - 2019. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2019. május 24. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2019. május 24. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

Ossza meg a bejegyzést