Hirdetés
Építéshatósági ügyintéző - Váci Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2019. május 08. szerda, 18:44

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános elsőfokú építésügyi hatósági feladatok: bontási, építési, használatbavételi engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány, és tudomásulvételi, valamint szakhatósági eljárások lefolytatása. Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatok: • döntés-előkészítése • ügyfélfogadás • helyszíni szemle tartása • panaszügyek kivizsgálása • végrehajtási intézkedés • ÉTDR, OÉNY, ASP használata • Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatakor véleményezés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alap/szakvizsga,

        1-3 év - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó) • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szaraka Anita nyújt, a 0627/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/43-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

        Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www. vac.hu - 2019. április 30.

Ossza meg a bejegyzést