Hirdetés
Főépítészi referens - Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 29. szombat, 14:14

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerinti feladatok előkészítése, a feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség,

        nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában és a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, illetve településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

        főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesülés,

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában és a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok,

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/5571-14/2018. , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.siofok.hu - 2018. december 19.

Ossza meg a bejegyzést