Hirdetés
Települési főépítész - Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 29. szombat, 14:13

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, illetve településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

        főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesülés vagy annak vállalása, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz,

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában és a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        főépítészi feladatkörben szerzett legalább 3 éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában és a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok,

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/5571-13/2018. , valamint a munkakör megnevezését: települési főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.siofok.hu - 2018. december 19.

Ossza meg a bejegyzést