Hirdetés
Igazgatási ügyintéző - Visegrádi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. november 06. kedd, 10:10

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 24. vagy 27. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Hatósági hirdetmények kifüggesztése. - Nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítése, ügyviteli feladatok ellátása - Feladatkörével összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése - Ellátja a képviselő-testület üléseinek előkészítésével és utómunkálataival kapcsolatos feladatokat – Napi szinten figyelemmel kíséri az önkormányzat valamint a hivatal hivatali kapuját, közreműködik az azon keresztül történő dokumentumok-továbbításban, az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint. – Ellátja a Képviselő-testület és annak bizottságai jegyzőkönyveinek, rendeleteinek felterjesztését a Nemzeti Jogszabálytár felületére. – Szükség esetén közreműködik az ügyiratkezelés folyamatában (érkeztetés, iktatás, irattározás)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007 (I.26.) rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat, közigazgatási alap- vagy szakvizsga - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. Korm.rend. 1. mellékletben meghatározott önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens nyújt, a 06-30 285-6282 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1323-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

         Személyesen: , Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.visegrad.hu - 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A pályázó az elbírálás eredményéről írásban tájékoztatást kap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést