Hirdetés
Építési hatósági ügyintéző - Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. november 06. kedd, 10:06

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Építésügyi igazgatási feladatok 1.számú melléklet 15. pontjában foglaltak alapján

Ellátandó feladatok:

Sárbogárd közigazgatási területén belül a kijelölt körzetekben teljes körű jegyzői hatáskörbe utalt építési hatósági feladatok ellátása, valamint Cece, Igar, Mezőszilas és Vajta településeken építési hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi hatósági ügyek döntésre való előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

          Összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés

          Saját gépkocsi

          Részvétel előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton

          Főiskola, aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

         ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Építéshatósági munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

          Közigazgatási alap-és/ vagy szakvizsga megléte

          ÉTDR program ismerete

          Építésügyi vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

          Főiskolai/egyetemi diploma másolata

          Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyben a büntetlen előélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

          Egyéb iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

          A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/791-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: építési hatósági ügyintézői.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Sárbogárd Város Honlapja - 2018. november 2.

Ossza meg a bejegyzést