Hirdetés
Titkársági szakreferens - Bátai Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. november 06. kedd, 10:02

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, a GyES-en lévő kolléganő munkába állásának napjáig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7149 Báta, Fő utca 147.

 

Ellátandó feladatok:

Iktatás, postázás, irattározási feladatok ellátása. Közreműködés a képviselő-testületi, bizottsági, és nemzetiségi önkormányzati ülések írásos anyagának előkészítésében, elkészíti a jegyzőkönyveket, vezeti a rendeletek és határozatok nyilvántartását. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok. Termőföldekkel kapcsolatos és egyéb hirdetmények kezelése, kifüggesztések. Irodaszer beszerzések bonyolítása. Munkakörhöz kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. Szerződések nyilvántartásának vezetése. Pályázatok lebonyolításában való közreműködés. Egyéb titkári feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági-testületi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, érettségi,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, igazgatásszervező,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kohány András jegyző nyújt, a +3674/490-558/13 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7149 Báta, Fő utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/1110-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági szakreferens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el, a székhely település polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bata.hu - 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bata.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést