Hirdetés
Jegyző - Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. október 22. hétfő, 09:01

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6097 Kunadacs, Rákóczi utca 2.

 

Ellátandó feladatok:

A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és egyéb hatályos jogszabályokban szereplő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Mötv. 81.§ (3) bekezdése szerinti tevékenységek.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Igazgatásszervező vagy állam és jogtudományi doktori képesítés,

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Kiváló szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködési képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         motivációs levél

         fényképes szakmai önéletrajz

         szakmai, vezetői elképzelések

         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Ildikó nyújt, a 76/558-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6097 Kunadacs, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-24/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

         Elektronikus úton Farkas Ildikó részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

Ossza meg a bejegyzést