Hirdetés
Pénzügyi osztályvezető - Jászkiséri Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. október 22. hétfő, 08:58

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 19. számú Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése és ellenőrzése. Éves költségvetés és zárszámadás, valamint a Polgármesteri Hivatal, illetve az Intézmények mérlegbeszámolójának elkészítése. Számviteli szabályzatok elkészítése, aktualizálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. A Hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése és ellenőrzése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, vagy főiskolai szintű pénzügyi végzettség,

         Közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Regisztrált mérlegképes könyvelői bejegyzés,

         6 hónap próbaidő vállalása,

         Főiskola az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,

         Önkormányzati területen szerzett pénzügyi szakmai tapasztalat,

         Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

         Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,

         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

         Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §, illetve a 251. § szerint,

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

         Szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

         Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ádám Mónika jegyző nyújt, a 06-57-550-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3616/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

         Elektronikus úton dr. Ádám Mónika jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: dr. Ádám Mónika jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.jaszkiser.hu - 2018. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkiser.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést