Hirdetés
Műszaki ügyintéző - Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. október 09. kedd, 09:20

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Lakcím megállapítással kapcsolatos feladatok ellátása. • Útvonal és behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos ügyintézés. • Termőföldek értékesítésével kapcsolatos ügyintézés. • Belterületbe vonásokkal kapcsolatos ügyintézés • Hatósági bizonyítványok és szakhatósági állásfoglalások döntéselőkészítése. • Településképi véleményezéssel, bejelentéssel és kötelezéssel kapcsolatos döntéselőkészítés. • Településrendezési eszközökkel kapcsolatos ügyintézés. • Főépítész tevékenységének szakmai támogatása. • Ügyintézési határidők betartása. • Ügyben hozott intézkedések iktató programban való feltüntetése. • Ügyfélfogadás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, építész-, építő-, kertészmérnök szakcsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • magyar állampolgárság, • cselekvőképesség, • büntetlen előélet, • felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakcsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes szakmai önéletrajz, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata, • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán, Balog Gábor nyújt, a 06-23-310-174/238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-138/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Tresó Zoltán, Balog Gábor részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.profession.hu - 2018. október 1.
  • www.biatorbagy.hu - 2018. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést