Hirdetés
Műszaki ügyintéző - Monorierdői Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. október 09. kedd, 09:13

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020. 11. 04-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (II.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont I. besorolási osztályba tartozó vagy a II. besorolási osztályba tartozó feladatkör vagy az 1. melléklet 21. pont I. besorolási vagy a II. besorolási osztályba tartozó feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakhatósági állásfoglalások kiadása, műtárgy elhelyezés, közmű rendszer, telek átalakítási eljárás. Közútkezelői hozzájárulások és tulajdonosi hozzájárulások kiadása. Közterület-használati engedélyek kiadása. Településrendezési eszközök véleményezése. Különféle műszaki jellegű beruházások intézése. Hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási, birtokvédelmi, állatartási, kifüggesztéses ügyek intézése. Adatszolgáltatások KSH felé.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, műszaki végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, műszaki vagy környezetvédelmi végzettség,

        Közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat

        Közigazgatási szakvizsga

        Térinformatikai rendszer működtatésével kapcsolatos gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, pontos, precíz munkavégzés,

        Kiváló szintű Szóbeli és írásbeli kifejezőkézség,

        Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§-ban foglaltak alapján a Korm.rendelete szerinti formában meghatározott önéletrajz

        Motívációs levél

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.

        Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaálné Czinkos Judit nyújt, a 06 29 419-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1744/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton Gaálné Czinkos Judit részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 2.

Ossza meg a bejegyzést